Poslechy v angličtině (2)

Publikováno uživatelem

V dnešním pokračování našeho seriálu navštívíme další zajímavé stránky http://teacherluke.co.uk/, které začal pod názvem Luke´s ENGLISH Podcast (a podtitulem Real British English) pro studenty angličtiny vytvářet Brit Luke Thompson, kvalifikovaný učitel s více jak 13letou zkušeností ve výuce angličtiny jako cizího jazyka. V letech 2012 – 2014 získal jeho web dokonce cenu Macmillan Dictionary Award for Best Blog.

S projektem poslechových cvičení začal Luke již v roce 2009 a za opravdovou raritu považuji skutečnost, že všechny nahrávky jsou pořizovány přímo v jeho bytě; spoustu dalších zajímavostí o tvůrci stránek a motivech, které jej vedly k vytvoření vlastního blogu zaměřeného na výuku angličtiny, najdete přímo zde.

V tuto chvíli je k dispozici více než 250 zvukových epizod. Některé z nich již byly doplněny o kompletní transkript, další přepisy jsou postupně přidávány. Za zmínku také stojí podle mého názoru velmi zdařilý a užitečný seriál týkající se praktického užití jednotlivých frázových sloves, který k současnému datu čítá na 104 dílů.

Témata jsou velmi pestrá, některá zaměřená na určité události ze života ve Velké Británii (Vánoce, léto v Londýně, olympijské hry apod.), další potom na zajímavé filmy, britský slang, idiomy atd.

Kromě audionahrávek jsou na Lukově blogu k mání i videonahrávky, které byly vesměs pořízeny v ulicích Londýna, vyslechnout si tak lze např. rozhovory týkající se názorů na britskou královskou rodinu, z následujícího videa se zase můžete naučit během necelých 18 minut celkem 40 frázových sloves.

Všechny podcasty jsou volně přístupné, lze si je pustit přímo na příslušných webových stránkách nebo stáhnout podle návodu do vašeho PC nebo mobilu (více informací a podrobnější návody zde).

Angličtina, kterou Luke používá, je moderní a běžně rozšířená mezi rodilými mluvčími. Budete-li tedy schopni porozumět Lukovi, neměli byste mít problém dorozumět se ani s ostatními Brity. Některé lekce navíc obsahují návody a doporučení ohledně složitějších gramatických jevů, se kterými se studenti angličtiny nejčastěji potýkají, a Luke je dokáže vysvětlit jasně, přesně a srozumitelně.

Jak jsem již uvedla výše, nahrávání probíhá přímo v Lukově domácnosti a mně osobně někdy vadí pomlky a jiné projevy, které vlastní zvukovou stopu provázejí, a chvíli mi trvalo, než jsem si zvykla a přestaly mě rušit.

Jako moc hezký nápad potom hodnotím tabulku s vlajkami států, znázorňující aktuální počet návštěvníků Lukových stránek z nejrůznějších zemí světa. Změřit svoje znalosti angličtiny s jinými studenty je potom možné prostřednictvím různých soutěží, které jsou občas vyhlašovány.

Pokud hledáte zajímavé informace týkající se současného dění ve Velké Británii, potřebujete se procvičit v poslechu autentické angličtiny a zároveň si rozšířit slovní zásobu, je Luke´s ENGLISH Podcast určitě dobrou volbou.